پروتز سینهژنیکوماستیژنیکوماستی

Dr. Mohammad Hadizadeh

About Dr. Hadizadeh

breast surgeon fellowship

cosmetic & plastic surgery

oncoplastic surgery

دکتر محمد هادیزادهدکتر محمد هادیزاده

برای دیدن تصاویر قبل و بعد باید فلش روی تصاویر را تکان دهید

دکتر هادیزاده جراح پروتز سینه

دکتر محمد هادیزاده

فوق تخصص جراحی زیبایی ترمیمی و بیماری های پستان