ژنیکوماستی چیست؟

2019-05-05T12:33:55+04:30سپتامبر 13, 2016|ژنیکوماستی|

ژنیکوماستی چیست؟ ژنیکوماستی چیست؟ به بزرگی پستان در آقایان گفته می شود که ممکن است دردناک بوده و اغلب نامتقارن [...]