آبدومینوپلاستی

2019-05-05T15:27:35+04:30ژانویه 16, 2017|آبدومینوپلاستی|

آبدومینوپلاستی نتیجه ی حاصل شده ازانجام عمل آبدومینوپلاستی کوچک شدن شکم  و حذف چربی اضافی آن خواهد بود. طی انجام عمل آبدومینوپلاستی [...]