عمل زیبایی پستان

عمل زیبایی پستان هدف از عمل زیبایی پستان ، داشتن سینه هایی با ظاهر متناسب و خوش فرم می باشد که در راستای نیل به این هدف اعمالی نظیر تغییر سایز، فرم، ایجاد قرینگی، بالا کشیدن سینه ها یا درمان سرطان سینه انجام می پذیرد. انواع عمل زیبایی پستان پروتز سینه بانوانی که بر اثر […]

read more »
Call Now Button