ماستکتومی

2021-03-31T15:25:54+04:30سپتامبر 24, 2017|جراحی سینه|

جراحی ماستکتومی ماستکتومی نامی است که در علم پزشکی برای برداشتن سینه در درمان سرطان پستان انتخاب شده است. انواع [...]