ژنیکوماستی

2020-11-17T11:24:57+03:30نوامبر 17, 2020|ژنیکوماستی|

ژنیکوماستی به بزرگ شدن سینه در آقایان ؛ ژنیکوماستی گفته می شود که به طور معمول بر اثر بزرگ شدن [...]