مراقبت های بعد از جراحی لیفت سینه

دستورات و مراقبت های بعد از جراحی لیفت سینه مراقبت های بعد از جراحی لیفت سینه : جراحی لیفت سینه نیز همانند هر جراحی دیگر ، مستلزم ایجاد برش هایی روی پوست است. بعد از آن که جراحی تمام شد ، بانداژ و پانسمان روی برش ها زده می شود ؛ در انتها به بیمار […]

read more »
Call Now Button