عفونت پستان

عفونت پستان به طور کلی عفونت سینه بر دو قسم می باشد : عفونت پستان در دوران شیردهی عفونت پستان در دوران غیر شیردهی عفونت های پستان در دوران شیردهی : در دوران شیردهی عفونت و التهاب بسیار شایع می باشد . توجه و مراقبت کافی از پستان در دوران بارداری و شیردهی می تواند […]

read more »
Call Now Button