کاندیدای مناسب لیپوماتیک

کاندیدای مناسب لیپوماتیک

کاندیدای مناسب لیپوماتیک
لیپوماتیک جدید ترین و کم عوارض ترین عمل برای از بین بردن چربی های موضعی به شمار می آید . روش لیپوماتیک به بیهوشی کامل …

پاسخ