کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی

کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی

کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی
آنکوپلاستی ، یا جراحی ترمیمی با حفظ سینه در درمان سرطان سینه انجام می شود . کاربرد پروتز سینه در آنکوپلاستی بسیار …

پاسخ