پیکر تراشی

با استفاده از پیکرتراشی می توان شکل بدن را متناسب کرد. پیکر تراشی در علم هنر و پزشکی یکسان شده است که با استفاده از آن می توان شکل بدن را به فرم دلخواه در آورد. پیکرتراشی از دستاورد های مهم علم پزشکی به شمار می آید که در سال های اخیر استفاده از آن برای فرم دهی بدن شایع گردیده است. پیکر تراشی مجموعه ای از روش های تهاجمی و غیر تهاجمی است که به منظور فرم دهی نواحی بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

بعضی از مراجعین تصور می کنند پیکر تراشی تنها به وسیله ی یک تکنیک انجام می شود در حالی که اینگونه نیست و امروزه از دستگاه ها و روش های مختلفی برای پیکر تراشی استفاده می شود .براساس نیاز افراد، از تکنیک های مخصوصی استفاده می شود. تمام این شیوه ها معمولا توسط مردم شناخته شده می باشند.

چگونگی انجام پیکر تراشی

برای روشن شدن چگونگی انجام پیکر تراشی می توان خانم جوانی که تنها در قسمت پهلو ها دارای تجمع چربی می باشد را تصور کرد. دراین حالت از روش غیر تهاجمی برای خارج کردن چربی ها استفاده می شود. به منظور خارج کردن چربی های پهلو شیوه هایی چون لیپولیزر، لیپوساکشن ، لیپوماتیک و بادی جت را می توان مورد استفاده قرار داد. در چندین سال اخیر کار با این دستگاه ها راحت تر شده است اما برای رسیدن به موفقیت و نتیجه ی مطلوب تبحر پزشکی نیز حائز اهمیت می باشد و تنها کدام دستگاه و کدام روش مورد اهمیت نیست.

روش های تخلیه چربی بدون نیاز به جراحی:

در جلسه ی اول مشاوره  پارامتر های لازم اندازی گیری می شود. سپس اندام فرد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر اساس مشاوره و صحبت ها برای فرد یک برنامه ریزی کلی می شود. مزایا و معایب  و میزان اثر بخشی برنامه پیکر تراشی هم شرح داده می شود که ممکن است شامل چند جلسه ی توجیهی باشد.