ورم-سینه-بعد-از-پروتز-سینه

ورم سینه بعد از پروتز سینه

ورم سینه بعد از پروتز سینه ، تقربیاً بین 8 تا 12 هفته بعد از عمل ادامه خواهد داشت و پس از این مدت ، کم کم ورم سینه از بین خواهد رفت.

نظرات بسته شده است.