نکات بعد از ابدومینوپلاستی

نکات بعد از ابدومینوپلاستی

برای کسب نتایج مطلوب از عمل ابدومینوپلاستی که به منظور کوچک کردن و صاف کردن شکم انجام می شود باید نکات بعد از ابدومینوپلاستی که توسط جراح شکم بیان می شود را رعایت نمایید.

نظرات بسته شده است.