نحوه بالا کشیدن سینه ها

نحوه بالا کشیدن سینه ها

نحوه بالا کشیدن سینه ها
افتادگی سینه ها یکی از دلایل مراجعه شایع بانوان برای اصلاح شکل پستان می باشد . بالا رفتن سن یکی از عوامل افتادگی پستان …

پاسخ