لیپوماتیک

لیپوماتیک

لیپوماتیک

لیپوماتیک راهی سریع برای زدودن چربی ها است .با استفاده از لیپوماتیک چربی های انباشته شده در نقاطی از بدن نظیر پهلو ، شکم ، ران و کفل ها را می توان از بین برد.

لیپوماتیک

پاسخ