لیپوساکشن

لیپوساکشن

لیپوساکشن
یکی از روش های زیبایی در ایران روش لیپوساکشن است که از طریق برش های ریزی که در موضع مورد نظر ایجاد می شود بافت های چربی را از نواحی …

پاسخ