لیفت سینه چیست

لیفت سینه چیست

لیفت سینه چیست ؟ عمل ماستوپکسی یا لیفت سینه در بانوانی انجام می شود که سینه های شان دچار افتادگی شده است.

نظرات بسته شده است.