قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

قبل و بعد از ابدومینوپلاستی

قبل و بعد از ­­­­ابدومینوپلاستی : ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم با هدف برطرف کردن بدشکلی شکم با کاستن حجم چربی و حذف پوست اضافه قسمت تحتانی و میانه شکم انجام می گیرد.

نظرات بسته شده است.