لیفت سینه

لیفت سینه

لیفت سینه
به لیفت سینه و بالا بردن آن برای برطرف کردن افتادگی سینه در اصطلاح پزشکی ماستوسکوپی گفته می شود . لیفت سینه برای بالابردن وبهتر شدن فرم …

پاسخ