علائم سرطان سينه

علائم سرطان سينه

علائم سرطان سينه : در اثر رشد خارج از قاعده سلول هاي غير طبيعي در سينه سرطان سينه بروز مي کند. تومورها به دو دسته تقسيم بندي مي شوند: تومورهاي خوش خيم ..

پاسخ