شیمی درمانی در سرطان سینه 2

شیمی درمانی در سرطان سینه 2

شیمی درمانی در سرطان سینه : به استفاده از دارو ها بعد از جراحی سینه در درمان سرطان سینه شیمی درمانی گفته می شود ولی در اصطلاح به درمان سرطان شیمی درمانی می گویند.

نظرات بسته شده است.