رادیو تراپی حین عمل

رادیو تراپی حین عمل

رادیو تراپی حین عمل یکی از روش های سرطان سینه ، رادیو تراپی یا پرتو درمانی می باشد که در آن پرتوهایی که به منظور عکس برداری از نقاطی همانند …

پاسخ