جراحی غدد لنفاوی

جراحی غدد لنفاوی

جراحی غدد لنفاوی نگهبان به طور معمول اولین قسمت كه پس از ابتلا به سرطان سینه در گیر می شود غدد لنفاوی زیر بغل می باشد . لذا در زمان عمل جراحی سرطان ..

پاسخ