جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان

جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان

جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان
سرطان سینه ، از شایع ترین انواع سرطان در بانوان است که در گذشته در افراد مبتلا برای درمان همان ابتدا کل سینه برداشته ..

پاسخ