جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان

سرطان سینه ، از شایع ترین انواع سرطان در بانوان است که در گذشته در افراد مبتلا برای درمان همان ابتدا کل سینه برداشته می شد، اما در حال حاضر با جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان می توان بخش سالم بافت سینه را حفظ نمود.

جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان

منظور از جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان

ترکیب جراحی درمانی سرطان با جراحی پلاستیک می باشد.

جراحی آنکوپلاستی این امکان را به جراح سینه می دهد تا هنگام عمل درمان سرطان ، بتواند هم زمان با عمل بافت سالم سینه را حفظ نماید.

در ادامه نیز با جاگذاری پروتز سینه ، جراحی ترمیمی سینه را انجام دهد.

انجام جراحی ترمیمی سینه نیاز به گذراندان دوره آموزشی خاص خود  را دارد این جراحی ممکن است فقط در یک یا هر دوسینه انجام بشود.

نکاتی در رابطه با جراحی آنکوپلاستی در درمان سرطان :

در تمام جراحی هایی که در درمان سرطان سینه صورت می گیرد ، در عین حال که حفظ بافت سینه و زیبایی ظاهری اندام مهم است ، الویت با درمان و دریافت سلامتی حاصل از جراحی می باشد.

این که چه میزان از بافت سینه را می توان در حین جراحی حفظ کرد ، به عوامل مختلفی همچون سن بیمار اندازه ی توده و … بستگی دارد .

نمونه برداری از توده

لازم است تا بدانید نمونه برداری از توده منجر به پخش آن نخواهد شد و تنها با صلاح دید پزشک برای مشخص کردن مرحله ی بیماری و شیوه درمانی انجام می شود .

امکان بارداری

لازم به ذکر است پس از اتمام درمان، امکان بارداری و روابط زناشویی در افرادی که تحت درمان بودند مانند سایر افراد امکان پذیر می باشد.

تذکر مهم :

در مواردی که زیر بغل تخلیه می گردد ، در تمام طول عمر فرد ، موارد ذیل ممنوع است.

  1. هر نوع تزریق
  2. خون گیری
  3. انجام هر نوع کار سنگین از آن دست