جراحي سينه در مردان

جراحي سينه در مردان

جراحي سينه در مردان : در راستای درمان بزرگی سینه آقایان جراحی سینه یا ژینکوماستی انجام می گیرد که منجر به داشتن سینه های صاف با ظاهری متناسب برای

نظرات بسته شده است.