اهمیت گن در لیپوماتیک

اهمیت گن در لیپوماتیک

اهمیت گن در لیپوماتیک علاوه برتاثیرات زیادی که لیپوماتیک بر کاهش وزن و تناسب اندام دارد ،‌ اقدامات بعد از عمل لیپوماتیک نیزاز اهمیت به سزایی

پاسخ