اقدامات پس از ماستوپکسی

اقدامات پس از ماستوپکسی

اقدامات پس از ماستوپکسی
عمل جراحی لیفت سینه یا ماستوپکسی به عملی گفته می شود که برای رفع افتادگی سینه و به منظور بالا کشیدن سینه انجام می شود ..

پاسخ