ابدومینوپلاستی-چیست

ابدومینوپلاستی چیست

ابدومینوپلاستی چیست : ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم اقدامی تهاجمی برای صاف و کشیده نمودن شکم به وسیله خارج کردن پوست و چربی اضافه و سفت نمودن عضلات جدار شکم اس

نظرات بسته شده است.